top of page

Coca-Cola
Idea for Growth Application

interna promocija aplikacije

U nama omiljenoj „Fabrici radosti“ došli su na sjajnu ideju o aplikaciji koja podstiče razvoj ideja?! U aplikaciju ubacite svoju ideju, zainteresovani se priključe svojim idejama, komentarima i savetima i posle malo mućkanja, dobijamo novo-inovatino rešenje. „Što si mućko kolu…“ sada dobija totalno drugu dimenziju!

„A šta ste vi tu radili“, dobaci neko iz mase?

Naš zadatak je bio da osmislimo kreativnu internu promociju ove aplikacije, promociju koja će upoznati zaposlene sa njom i podstaći ih da aplikaciju zapravo i koriste.

Mi smo problemu pristupili na najočigledniji mogući način: primerom iz prakse!

Ljudima smo hteli da dočaramo kako je moguće rešiti jedan konkretan problem - Uhvatili smo se najtežeg i svima veoma bliskog problema: „Kako preživeti ponedeljak“ 😉

Kako smo to rešili i koje smo pouke izvukli iz celog ovog projekta je već poslovna tajna i zajedno sa receptom za Coca-Colu stoji u jednom sefu u Švajcarskoj.

bottom of page